LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Twee weken geleden werd bekend dat er vlak over de grens, nabij het Aamsveen, olie lekt uit een zoutcaverne waarin ruwe olie is opgeslagen. Hiermee ontketent zich in het Aamsveen een voor onze regio ongekende milieuramp. Ook in Enschede zijn er plannen voor het opslaan van ruwe olie in door zoutwinning ontstane holtes, zogenaamde zoutcavernes. In presentaties aan de gemeenteraad hebben de verantwoordelijken (o.a. Akzo en ministerie) altijd volgehouden dat deze vorm van opslag absoluut veilig is. Het was ondenkbaar dat de olie door bijvoorbeeld lekkage in onze leefomgeving terecht zou komen. De ramp vlak over de grens bewijst het tegendeel. Het kan dus wel degelijk fout gaan. GroenLinks heeft altijd een kritische houding gehad over de voorgenomen opslag van olie in Enschede, maar nu blijkt dat hier grote risico's aan zijn verbonden moet er wat ons betreft definitief een streep door de plannen. Overigens is het Rijk bevoegd gezag.

 

Na het bekend worden van de lekkage heb ik direct schriftelijke vragen gesteld aan het Enschedese college: wat is de oorzaak van de ramp, hoe groot is de schade voor mens en natuur en in hoeverre kunnen de plannen voor vergelijkbare opslag in Enschede nog worden tegengehouden, zijn enkele van de vragen waar GroenLinks een antwoord op wil.

De omvang van de ramp wordt in de tussentijd steeds duidelijker. Er is al ca. 200.000 liter olie gelekt en elk uur komt daar zo'n 500 liter bij. De oorzaak is nog steeds niet gevonden. Wat de uiteindelijke gevolgen voor natuur en leefomgeving zullen zijn blijft nog gissen, maar aangezien de olie op verschillende plekken naar boven komt en ook het grondwater is vervuild, kan worden aangenomen dat de schade aanzienlijk is.
Zowel in Duitsland als Nederland is er uitgebreid media-aandacht voor de lekkage en ook steeds meer politieke partijen stellen vragen. De Duitse milieu-minister heeft al ter plaatse gekeken. Vanuit de Nederlandse regering blijft het vooralsnog stil, hoewel zowel GroenLinks als het CDA kamervragen hebben gesteld.

Deze ramp toont voor mij opnieuw aan dat het olie-tijdperk zo snel mogelijk ten einde dient te komen. Waarom fors investeren in de risicovolle opslag van een achterhaalde en vervuilende brandstof, terwijl de schone alternatieven overal voorhanden zijn? Voor zon, wind, waterkracht, aardwarmte of getijde-energie hoeven we niet afhankelijk te zijn van de grillen van Poetin en andere wereldleiders, en hoeven we ook geen ondergrondse voorraden aan te leggen voor slechte tijden. Denemarken laat zien dat een land volledig op eigen energie kan draaien. Nederland blijft als het gaat om duurzame energie het slechtste jongetje van de Europese klas.

In de gesprekken met informateur en beoogde Enschedese coalitiepartijen heeft GroenLinks nadrukkelijk aangegeven dat er echt werk moet worden gemaakt van het verduurzamen van onze gemeente. De ramp vlak over de grens toont overduidelijk  aan dat op de oude (olie)weg doorgaan geen toekomst heeft.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.