LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Sinds de verkiezingen werd de lokale pers onverminderd beheerst door de (mogelijke) gevolgen van Luchthaven Twente voor de natuur in de omgeving. Daarnaast werd in de afgelopen weken fel gereageerd op het verdwijnen van de theaterprogrammering in de bonbonnière van Concordia (en totaal niet op het verdwijnen van 21Rozendaal). Het is duidelijk merkbaar dat het veel mensen raakt als dingen die ertoe doen verloren gaan, juist omdat er in de afgelopen jaren zoveel geld en aandacht is verspild aan luchtkastelen. Iedereen houdt zijn adem in en hoopt nu dat er eindelijk iets gaat veranderen in de goede richting. De hoop is gevestigd op D66, dat met vier luchthaven voorstanders (waarvan drie oude coalitiepartijen) onderhandelt. Volgens GroenLinks zijn de volgende tien stappen noodzakelijk:

 

Stap 1: een alternatief voor het luchthavenplan opstellen. De grootste partij D66, zou in mijn ogen het initiatief moeten nemen om met zoveel mogelijk partijen in de nieuwe raad, met de inwoners en ondernemers van Enschede en met de provincie, die al jaren worstelt met de luchthaven, tot een realistisch alternatief te komen. Een schitterend alternatief, De Twentse Basis, lag jaren geleden al op tafel en volgens GroenLinks zijn de thema’s zorg, recreatie, duurzaamheid en innovatie nu nog steeds kansrijk. Mogelijk worden niet alle kosten terugverdiend, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit wel lukt via de ontwikkeling van een luchthaven.

Stap 2: zorg voor een stevige financiële basis. Boekwaarden van grond en vastgoed dienen zo gauw als kan in lijn te worden gebracht met realistische verwachtingen voor bedrijventerreinen, woningbouw en de luchthaven. Na 100.000 jaar zeuren wil Enschede eindelijk een duidelijke afspraak over het niet bebouwen van de Usseler es, met alleen aan de randen ingepaste economische functies. Zorg voor realistische plannen voor Het Vaneker.

Stap 3: weet wat je doet met de zorg. GroenLinks vindt (ook) dat preventie en eigen verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. Maar we maken ons grote zorgen over de opgelegde bezuinigingen, want de consequenties daarvan zijn onbekend. GroenLinks wil dat de gemeente een sturende rol op zich neemt om voor de veelvoorkomende zorg in Enschede een zorgstructuur op te bouwen die efficiënter is dan de huidige, waarbij het gaat om de zorg en niet om organisatiebelangen. Eigen regie blijft ook heel belangrijk, dus voor complexe zorg moeten ook kleine en nieuwe aanbieders in Enschede voor de zorgvrager toegankelijk blijven. Verder willen we professionele zorg voor wie dat nodig heeft en professionele doorverwijzers. Financieel gezien zijn grote structurele stelposten nodig op zorg en jeugdzorg, om de nu nog onbekende gevolgen van de transities op te kunnen vangen. In dit verband is ook de vermindering van de druk op de maatschappelijke opvang een prioriteit van GroenLinks.

Stap 4: maak het werk- en inkomensbeleid effectief en sociaal. GroenLinks wil dat het werk- en inkomensbeleid zich blijvend richt op een goede aansluiting met werkgevers. GroenLinks is voorstander van een eerlijke toepassing van loondispensatie. Voorkomen moet worden dat de oude SW-doelgroep tussen de wal en het schip belandt en dus heeft onze prioriteit dat er voldoende plaatsen komen binnen een meer of minder beschut werkbedrijf. Binnen het Werkplein willen we de accenten verleggen. GroenLinks is geen voorstander van de tegenprestatie en van participatieplaatsen waarbij werken met behoud van uitkering, niet of nauwelijks op re-integratie is gericht. GroenLinks wil een sterkere focus op vergroting van kansen om weer aan de slag te komen. Dat betekent werkzoekenden gerichte werkervaring op laten doen en veel meer dan nu helpen met om- en bijscholing. GroenLinks wil daartoe een opleidingsfonds in het leven roepen, waaruit naar draagkracht kan worden geleend voor een passende opleiding. Kinderopvang mag hierbij geen probleem zijn. GroenLinks wil de langdurigheidstoeslag verhogen, om de armoede beter te kunnen bestrijden. De bijstand is het laatste van de sociale vangnetten, GroenLinks wil daar respect voor, dus geen onnodige beletselen en we zijn dan ook tegen de vier weken wachttijd. Bestrijding van armoede onder kinderen is een speerpunt.

Stap 5: zorg voor onafhankelijke klachtafhandeling. GroenLinks wil dat een gemeentelijke ombudsman wordt aangesteld.

Stap 6: zet in op de duurzaamheidsdoelen voor 2020. Duurzaamheid, daar is budget voor nodig, zodat de gemeente kan aanjagen en investeren, bijvoorbeeld via een revolving fund. In het beleid moet er vrijheid zijn voor windmolens, zonnepanelen e.d.. Er is dus een eenmalig fonds en een structurele dekking nodig. Duurzaamheid betekent voor GroenLinks ook de prioriteit voor fiets en OV. We zijn daarom ook tegen de NOEK, dat is geen duurzame keuze.

Stap 7: versterk de cultuur, vooral de inhoud en de programmering; niet de gebouwen en de organisaties.

Stap 8: versterk de regionale samenwerking. GroenLinks steunt de gedachte om via een Twenteraad tot meer gezamenlijk beleid te komen, waarbij tegelijkertijd het primaat van de gemeenteraden wordt behouden. Deel expertise en gemeenschappelijke voorzieningen met andere gemeenten. Zorg voor heldere afspraken over politieke sturing en verantwoording.

Stap 9: vergroot de invloed van burgers. GroenLinks steunt de huidige praktijk met de wijkbudgetten, daarnaast is voor ons ook een speerpunt om te kijken hoe wijken meer zelf kunnen organiseren en bepalen. Zorg voor een toegankelijk en transparant gemeentebestuur.

Stap 10: laat oude paradepaardjes los. Het belangrijkste paradepaardje dat moet worden losgelaten, noemt Daphne Dertien een dood paradepaardje, en dat is natuurlijk de luchthaven. Maar er zijn ook nog wat andere oude paradepaardjes. Kijk opnieuw naar het economisch beleid. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand scholing van werkzoekenden daaruit te betalen. Bezuinig op citymarketing. GroenLinks hanteert als uitgangspunt dat de lokale lasten niet stijgen, maar als de kwaliteit van zorg in het geding komt en er zijn geen andere oplossingen meer, laat dit uitgangspunt dan los. Als laatste, het innovatiefonds. Vorm hieruit een fonds voor duurzame investeringen die banen opleveren en zich wel terugverdienen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.