LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

De afgelopen vier jaar als raadslid zijn me prima bevallen. Het was een eer om namens GroenLinks in de gemeenteraad te mogen knokken voor een groener en socialer Enschede. De komende vier jaar zal ik hier graag en me met volle overtuiging mee verder gaan.

Als woordvoerder stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, leefomgeving en duurzaamheid ben ik in raad en commissies veel aan het woord geweest, heb de GroenLinkse visie breed uitgedragen en een groot aantal moties en amendementen ingediend. Ik heb veelvuldig aandacht gevraagd voor ondermeer fiets, openbaar vervoer en duurzaamheid, en duidelijk stelling genomen tegen onder meer aanleg van de NOEK en bebouwing van de Usseler Es.

 

Ondanks dat we in de oppositie zitten is het regelmatig gelukt in de raad een meerderheid te vinden voor onze voorstellen. Zo zijn van mij onder andere voorstellen aangenomen omtrent aanpak van leegstand, onderzoek zonnepanelen op het Regionaal Bedrijventerrein Twente, aanscherping fietsvisie, niet verharden van de Hegebeekweg en stoppen met gif bij onkruidbestrijding. Ook heb ik er mede voor gezorgd dat sinds kort in alle raadsvoorstellen een paragraaf duurzaamheid is opgenomen.

Van september 2011 tot juni 2012 was ik lid van de raadsenquête-commissie grondbeleid en heb daarmee een belangrijke rol gehad in het mede vormgeven van nieuw, realistischer grondbeleid.

Al met al kijk ik tevreden terug op mijn eerste vier jaar in de gemeenteraad, en kijk ook graag vooruit naar de volgende vier jaar. Want er moet nog veel gebeuren.
Op veel onderwerpen staat de gemeente nog maar aan het begin van een jarenlang proces. Duurzaam beleid staat wel op papier, maar moet grotendeels nog gerealiseerd worden:
- De gemeentelijke duurzaamheidsvisie "Nieuwe Energie voor Enschede" is al in de voorgaande raadsperiode, onder GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee, opgesteld. De afgelopen periode zijn de makkelijk haalbare doelen gerealiseerd, maar om de gewenste CO2-reductie in 2020 te halen ligt er in de volgende raadsperiode nog een zeer stevige opgave. Ik wil me inzetten om de energie-doelen voor 2020 ook werkelijk te realiseren.
- De fietsvisie is twee jaar geleden in de raad vastgesteld, maar het overgrote deel van de uitvoering zal in de periode 2014 tot 2020 plaatsvinden. Ik wil er voor waken dat zowel de doelen als budgetten overeind blijven en er waar nodig wordt bijgestuurd, zodat we in 2020 met recht kunnen zeggen dat Enschede een echte fietsstad is geworden.
- Het grondbeleid is naar aanleiding van de raadsenquête hervormd en risico's worden veel meer vermeden, maar de komende jaren zullen moeten uitwijzen of we als gemeente nu echt crisis-bestendig plannen kunnen maken of dat er nog verder moet worden bijgestuurd. Ook hier wil ik met mijn ervaring uit de raadsenquête en kennis van ruimtelijke ontwikkeling zorgen dat de aanbevelingen van "Grip op Grond" in het beleid voor de komende jaren blijven doorklinken.

De komende jaren zullen in mijn portefeuille veel voor GroenLinks belangrijke onderwerpen langskomen. Ruimtelijke plannen als de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (NOEK), Usseler Es en het Vaneker, maar ook groene thema's als onderhoud in de openbare ruimte, afvalscheiding en windmolens zullen de komende jaren volop in de schijnwerpers staan. Onderwerpen waarop ik de afgelopen vier jaar als woordvoerder stevige bijdragen heb geleverd maar het helaas niet lukte de coalitieafspraken te doorbreken. Met een goede verkiezingsuitslag liggen op veel van deze thema's na 19 maart zeker kansen voor een GroenLinkser beleid.

Ook de komende vier jaar zal ik graag, namens GroenLinks, in de gemeenteraad blijven knokken voor een groener en socialer Enschede.

Agenda

Geef ze van katoen
De kunst van het recyclen

do 21 sep, 19.30 - Theater Concordia

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 26 sep, 19.30 - Stadhuis

Rondleiding in het Stadhuis Enschede
voor GroenLinks-leden

do 28 sep, 19.00 Stadhuis

Uitgebreide Fractie
vr 29 sep, 13.00 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 17 okt, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 20.00 - lokatie ntb

 

 

 

 

 

Recente tweets

AnitaSempel Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
54mreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @BureauDeHelling: #Vacature Bureau de Helling zoekt een hoofdredacteur voor tijdschrift de Helling. Meer info: https://t.co/PcCr3hMftm h…
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.