LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Onze huidige verkiezingsslogan ‘knokken voor wat kwetsbaar is’, is er eentje uit de oude doos. Voor de meeste GroenLinksers is dat geen openbaring. Velen zullen zich er, net als ik, door aangesproken voelen omdat onze groene en sociale programmapunten zo mooi door dat woordje ‘kwetsbaar’ worden samengevat. Bij deze slogan krijg je ook het gevoel dat GroenLinks een partij is die aan de problemen van mensen denkt. Dat is ook wat ik als raadslid probeer waar te maken: er in de eerste plaats zijn voor diegenen in de stad die het moeilijk hebben. Daarom voelt het ook als onrecht als sociale voorzieningen, zorg voor mensen en duurzaamheidsbeleid, op het spel worden gezet voor onnodige verliesposten als Luchthaven Twente en de Usseler es. Bij de verkiezingen op 19 maart is GroenLinks niet alleen de groene en sociale keuze, maar ook de meest realistische keuze voor Enschede. 

 

Elke partij in Enschede wil dat er meer banen komen. Die zijn er veel te weinig, werk is de kortste weg uit de armoede en is ook gewoon heel belangrijk voor het welzijn van mensen. Helaas is de keerzijde van die eensgezindheid dat er ook veel partijen zijn die geloven in onrealistische plannen met bedrijventerreinen en Luchthaven Twente. Daardoor heeft de gemeente in de afgelopen raadsperiode veel geld verloren. Dat moet stoppen. Waarom? Er staat zoveel op het spel! De gemeente heeft een taak om mensen in armoede te helpen, zodat ook kinderen niet in armoede opgroeien. De gemeente is verantwoordelijk voor re-integratie van werkzoekenden. Wij willen dat zij meer worden geholpen met om- en bijscholing en met gerichte werkervaring. Kinderopvang mag daarbij geen probleem zijn. We willen professionele zorg voor wie dat nodig heeft. En een groene, leefbare stad met een goed voorzieningenaanbod. Kortom: een gemeente die doet wat nodig is.   

Al ruim tien jaar worden er vele miljoenen besteed aan een doorstart van Luchthaven Twente, zonder enig succes. GroenLinks wil dat na al die jaren een alternatief plan de kans krijgt, zodat de werkgelegenheid die nodig is, er ook snel komt. Enschede dreigt met een luchthaven te kiezen voor een onrealistisch plan en tevens voor een absurd groot financieel risico. Een luchthaven in Twente is volgens onafhankelijke topeconomen niet haalbaar en is daarnaast een grote aantasting van milieu en leefbaarheid. GroenLinks wil een alternatieve, duurzame invulling van het vliegveldterrein, op basis van onder meer zorg, innovatie en recreatie. Op 19 maart is de keuze aan u. 
   
Aangezien er momenteel een coalitie zit die duidelijk een ander beleid voert dan GroenLinks voorstaat, heb ik veel gedaan om de visie van GroenLinks goed voor het voetlicht te krijgen. Daarbij heb ik me veel beziggehouden met de noden van mensen, welke door andere partijen weleens over het hoofd werden gezien. Ik heb voor elkaar gekregen dat er blijvend maatschappelijke ondersteuning is voor asielzoekers in Enschede en mede door mijn aandacht voor effectiviteit van re-integratiebeleid en het probleem van verdringing op de arbeidsmarkt, is de maximale termijn van verplicht werken met behoud van uitkering, verkort van vier naar twee jaar (vind ik overigens nog steeds te lang). Sinds enige tijd en nog steeds probeer ik duidelijk te krijgen wat er nodig is om het plaatsgebrek in de maatschappelijke opvang op te lossen.
Verder heb ik me binnen mijn eigen portefeuille onder meer bezig gehouden met armoedebeleid en met een intensievere invulling van cultuureducatie voor de basisscholen. Zonder andere onderwerpen uit het oog te verliezen, heb ik me natuurlijk ook gestort op het dossier ‘Luchthaven Twente’. Ik heb gepraat als brugman maar nog niet kunnen voorkomen dat deze gemeente en Provincie Overijssel op het punt staan om voor 70% risico te nemen in een vrijwel kansloze onderneming. Maar u mag gelukkig eerst gaan stemmen!

Hoe kijk ik naar de toekomst? Het worden belangrijke verkiezingen. Ik zie het resultaat met vertrouwen tegemoet. GroenLinks had het bij het recht eind: voor ons geen poeha, te grote ambities en megalomane projecten, maar oog voor de toekomst en de mensen in de stad.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.