LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Maandag 10 maart is de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode. Een voor GroenLinks erg belangrijke vergadering, want er staan meerdere hete hangijzers op de agenda, zoals de Usseler Es, het Vaneker en de NOEK (Noordelijke ontsluitingsweg). Ongewenste en onnodige projecten die ons prachtige buitengebied aantasten, en waar GroenLinks daarom altijd tegen is geweest. GroenLinks knokt voor het buitengebied en zal dat maandag vier keer in praktijk brengen.

 

1. In de geactualiseerde bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente worden onrealistisch hoge prognoses gedaan over de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen. Deze te hoge prognoses worden gebruikt om te 'onderbouwen' dat het toch echt nodig is de Usseler Es op termijn te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Maar zelfs als deze hoge prognoses uitkomen, is er naast de Usseler Es nog genoeg voorraad en plannen om tot ver in de jaren 2030 aan de regionale ruimtevraag naar bedrijventerreinen te kunnen voldoen. Genoeg tijd dus om in plaats van de Usseler Es een veel minder gevoelig project binnen de Netwerkstad te kunnen ontwikkelen. GroenLinks zal maandag amendementen indienen om realistischer prognoses te gebruiken en om de Usseler Es voor eens en altijd te schrappen als bedrijventerrein.

2. Het Vaneker was de directe aanleiding om de raadsenquête grondbeleid in te stellen. De gemeenteraad vond namelijk dat ze de grip op het Vaneker kwijt was. Voorafgaand aan de raadsenquête adviseerde de rekenkamer om het Vaneker gefaseerd te ontwikkelen en steeds per fase een bestemmingsplan op te stellen. Op die manier zou de raad weer grip op het Vaneker krijgen. Het college legt nu echter een bestemmingsplan voor het gehele Vaneker ineens aan de raad voor. Hiermee gaat het college dus lijnrecht in tegen de adviezen van de rekenkamer, maar ook tegen afspraken met de raad en haar eigen toezeggingen.
GroenLinks is altijd tegen de ontwikkeling van het Vaneker geweest omdat dit de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten van het buitengebied aantast. Maar het nu vaststellen van een bestemmingsplan voor het gehele Vaneker zou ook voor andere fracties onaanvaardbaar moeten zijn, omdat we daarmee de grip weer uit handen geven. De raad heeft dan nauwelijks nog handvaten om de komende 30 jaar te waken dat het buitengebied zo min mogelijk wordt aangetast.
GroenLinks zal maandag dus tegen het bestemmingsplan Vaneker stemmen, maar zal ook een amendement indienen om alsnog de door de rekenkamer geadviseerde procedure te volgen, zodat we als raad zoveel mogelijk grip houden op de ontwikkeling van het Vaneker.

3. Na jaren aan onderzoek en tracé-studies voor de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark (kortweg de NOEK), komt het college nu met het verzoek voor nog meer onderzoeksbudget om te onderzoeken in hoeverre het Nanolab op de Universiteit last zal hebben van trillingen als gevolg van deze nieuwe weg. Wat GroenLinks betreft weggegooid geld, want de NOEK is helemaal niet nodig.
2 van de 3 auto's in Enschede leggen een afstand van minder dan 7,5 kilometer af. Ritten die in veel gevallen prima met de fiets kunnen. GroenLinks wil geen nieuw asfalt door het buitengebied, maar wil investeren in betere fietsverbindingen, zodat de automobilist ook echt een aantrekkelijk alternatief wordt geboden.

4. In de vorige raadsperiode heeft de gemeente het Zalo-terrein aangekocht - het terrein van een voormalige houtzagerij midden in het buitengebied, halverwege Lonneker en Oldenzaal. Het doel van deze aankoop was te voorkomen dat zich hier weer een bedrijf zou vestigen. Wel heeft de gemeente - gelukkig zonder succes - gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie. In het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest, dat maandag op de agenda staat, is het terrein nog steeds bestemd voor bedrijven.
GroenLinks is tegen het bebouwen van deze locatie in het buitengebied, en zal daarom een amendement indienen waarmee de bestemming wordt veranderd in bos en het aankoopbedrag wordt afgeboekt. Dan kan een toekomstig college of toekomstige raad niet meer in de verleiding komen, mocht een bedrijf of ontwikkelaar ineens met een plan voor het Zalo-terrein komen.

GroenLinks zal blijven knokken voor het buitengebied, niet alleen aanstaande maandag, maar ook in alle komende raadsperiodes. Geen nieuwbouw of extra asfalt, maar juist het versterken van landschap, natuur en recreatie staan voorop, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van het prachtige en waardevolle Enschedese buitengebied.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.