LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Afgelopen week maakte het college van B&W bekend dat er voor €125.000,- aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de effecten die de NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark) zal hebben op het Nanolab van de Universiteit Twente. GroenLinks vindt het bizar dat er nu pas wordt nagedacht over de effecten van een nieuwe weg in de nabijheid van het Nanolab en vindt onderzoek naar de gevolgen van de NOEK zonde van het geld, want deze nieuwe weg is helemaal niet nodig.

 

Vrijwel de gehele raadsperiode wordt er al op de NOEK gestudeerd. De Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse is al 2 jaar oud en de studie naar een drietal tracévarianten ligt ook al geruime tijd op tafel. In al die tijd zijn nadelige effecten van de NOEK nooit serieus onderzocht. In de Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse werd zelfs met geen woord gerept over het Nanolab en andere onderzoeksfaciliteiten op de universiteit. Komt het college er nu pas achter dat op een steenworp afstand van de geprojecteerde NOEK één van Nederlands meest geavanceerde onderzoeksinstituten staat?

GroenLinks Enschede heeft, met partijleider Bram van Ojik, op 11 januari een bezoek aan het Nanolab gebracht om te zien wat voor indrukwekkend onderzoek er wordt gedaan en om te horen hoe er over trillingen als gevolg van de NOEK en Luchthaven wordt gedacht. Omdat er in het Nanolab met de kleinst mogelijke deeltjes en structuren wordt gewerkt, is het van essentieel belang dat dit trillingsvrij gebeurt. In het Nanolab maakt men zich daarom zorgen over de trillingen die het extra (vracht-)verkeer via de NOEK zal veroorzaken. Maar men kon ons ook vertellen dat op andere delen van de Universiteit onderzoek nu al 's nachts wordt uitgevoerd omdat er overdag teveel trillingen zijn, want niet alle laboratoria op de Universiteit zijn zo trillingsvrij gebouwd als het Nanolab. Als de NOEK ook 's nachts verkeer gaat aantrekken, kunnen de gevolgen voor onderzoek op de universiteit dus veel breder reiken dan gedacht. En aangezien de NOEK een verbinding zal vormen tussen transportcentrum, havengebied en A1, is nachtelijk vrachtverkeer zeker niet ondenkbaar.

Bij de bespreking van de kosten- en batenanalyse in 2012, gaf ik al aan dat dit rapport onvolledig, onjuist en onrealistisch was. In de analyse werd namelijk geen enkel nadelig effect betrokken. Effecten op milieu, landschap en ecologie; reistijdverlies voor fiets en OV; hinderbeperkende maatregelen; gevolgen voor onderzoek op de UT: niets van dat alles was in de analyse meegenomen. En toch is het college, met steun van de coalitie, verder gegaan met het uitwerken van de NOEK. Pas nu er al enkele honderdduizenden euro's zijn weggegooid aan onderzoek en tracéstudies, komt men er pas achter dat één van de mogelijke effecten, trillingen in het Nanolab, nader onderzocht moet worden.

Mocht uit dit nader onderzoek blijken dat de NOEK inderdaad negatieve effecten op het Nanolab heeft, dan wil het college daar bij de uiteindelijke tracékeuze rekening mee houden. Maar tracé-alternatieven zijn er eigenlijk niet. Rechtdoor vanaf de Auke Vleerstraat, dwars over de Universiteit, is beter voor het Nanolab, maar voor de Universiteit - terecht - onbespreekbaar. De NOEK in oostelijke richting opschuiven, verder van de universiteit af, heeft als gevolg dat het Wageler en Ledeboerpark, één van de mooiste gebieden in Enschede, onherstelbaar worden aangetast en het verkeer - via de Hengelosestraat - alsnog in de nabijheid van het Nanolab rijdt. Het enige alternatief is om de NOEK niet aan te leggen, maar vol in te zetten op een optimale bereikbaarheid van Kennispark en Universiteit via station Drienerlo en de verbrede Auke Vleerstraat.

GroenLinks is altijd tegen het aanleggen van de NOEK geweest. De NOEK lost de verkeersproblematiek in Enschede Noord nauwelijks op, doorsnijdt ons kostbare buitengebied, kost miljoenen en vormt een risico voor onderzoek op de Universiteit. Als ook college en coalitie willen inzien dat de maatschappelijke kosten van een NOEK veel hoger zijn dan de baten, dan kunnen de plannen voor de NOEK definitief in de prullenmand. Geld dat is bestemd voor extra onderzoek kan dan veel beter worden besteedt, bijvoorbeeld aan bestrijding van armoede en werkloosheid of investeren in duurzaamheid.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.