LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Anderhalf jaar geleden presenteerde de raadsenquêtecommissie grondbeleid haar conclusies in het rapport "Grip op Grond" Sindsdien laat de gemeenteraad een veel kritischer geluid horen op onderwerpen die met grondbeleid te maken hebben. Maar dat de lessen van "Grip op Grond" ook op andere gemeentelijke activiteiten en projecten van toepassing zijn, lijkt nog niet bij iedereen doorgedrongen. Met name het college heeft grote moeite de conclusies breder te trekken, maar ook de raad lijkt op sommige dossiers nog steeds haar kop in het zand te steken. Hierdoor blijven we als gemeente onverantwoorde risico's lopen. GroenLinks pleit daarom al lang voor realistisch beleid waarbij wordt uitgegaan van reële toekomstscenario's.

 

De enquêtecommissie grondbeleid concludeerde in juni 2012 ondermeer dat het grondbedrijf er financieel veel slechter voor stond dan tot dusver werd aangenomen, dat de financiële sturing onvoldoende was, de organisatie teveel leunde op toekomstige winsten, prognoses veel te positief waren en kritische signalen werden genegeerd. Onlangs trok de Enschedese rekenkamer in haar onderzoek naar vastgoedbeleid vergelijkbare conclusies: Het vastgoedbedrijf leeft in een 'veronderstelde werkelijkheid', staat er financieel veel slechter voor dan tot nu toe aangenomen, is teveel afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen en heeft te weinig zelfkritiek.
Het zorgelijke feit dat in het vastgoedbedrijf, anderhalf jaar na "Grip op Grond", vrijwel dezelfde problemen worden geconstateerd als destijds binnen het grondbedrijf, geeft aan dat de lessen van "Grip op Grond" blijkbaar onvoldoende doorwerken in het handelen van het college op andere beleidsterreinen. De conclusies die de rekenkamer eind vorig jaar trok uit haar onderzoek naar verbonden partijen maken deze zorgen alleen maar groter: Het college heeft ook onvoldoende zicht op de risico's die de gemeente via verbonden partijen loopt.

Zijn de toekomstverwachtingen die de gemeente op andere beleidsterreinen gebruikt dan wel realistisch? En zijn de risico's die we als gemeente lopen daar wel voldoende in beeld? De gemeenteraad moet kunnen vertrouwen op de cijfers die het college aan ons voorlegt, maar vanzelfsprekend is dat vertrouwen niet meer.
De actualisatie van de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente, die het college in december aan de raad voorlegde, spreekt wat dat betreft boekdelen. De actualisatie ging lijnrecht tegen de conclusies en aanbevelingen van "Grip op Grond" in. De regionale prognoses omtrent de vraag naar bedrijventerreinen werden niet, zoals je mocht verwachten, naar beneden bijgesteld maar waren juist fors verhoogd. Terecht had de gehele gemeenteraad, oppositie én coalitie, stevige kritiek op dat rapport.

Je zou verwachten dat, met alle signalen die we hebben gekregen, de raad nu ook extra waakzaam zou zijn in andere dossiers waar prognoses en toekomstverwachtingen een grote rol spelen. Dat college en coalitie zich iets zouden aantrekken van kritiek op de onjuiste, onvolledige en onrealistische kosten- en batenanalyse naar de NOEK. Dat de inbreng van onafhankelijke economen die aangeven dat een luchthaven in Twente economisch niet rendabel is serieus wordt genomen. Of dat de terugval in passagiers en financiële problemen waar regionale luchthavens overal om ons heen mee te kampen hebben, een gegronde reden zou zijn om nog eens kritisch naar de plannen voor Luchthaven Twente te kijken. Maar helaas gebeurt niets van dat alles.
Als het om prestigeprojecten als NOEK en Luchthaven gaat, blijft een raadsmeerderheid - ondanks alle waarschuwingen en lessen op andere beleidsterreinen - gewoon geloven in grootse toekomstverwachtingen en wensbeelden.

Realisme is in de Enschedese politiek nog steeds ver te zoeken.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 21 nov, 19.30 - Stadhuis

Uitgebreide Fractie
do 23 nov, 19.00 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
do 30 nov, 20.00 - Stadhuis

Algemene Ledenvergadering
do 7 dec, 19.30 - Dinkelzaal HUB Twente

 

 

 

 

 

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
23hreplyretweetfavorite
AnitaSempel Als raadslid maak ik me grote zorgen over de tekorten in de jeugdzorg. Zijn we verstandig en houden we de jeugdzorg… https://t.co/PEsQZSUj2v
23hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 17 november 2017 - https://t.co/4VnAsbJgJ1
GroenLinks053 De open dagen van de Universiteit Twente zijn begonnen! Wij wensen alle aankomende studenten veel succes met hun st… https://t.co/0nsoqkdL85
GroenLinks053 @Speksteenkach @RobinWessels75 Goedemorgen Robin, zie vraag!
GroenLinks053 RT @JelleKort: Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort @joepvanaaken Ze maken gasturbines waar door komst van groene energie minder vraag naar is.
JelleKort Open dagen @UTwente. Welkom in mooi, innovatief en vooral gezellig Twente. Veel succes bij het maken van je keuze.
JelleKort Veel Twentse bedrijven pakken nog te weinig hun rol in verduurzaming. #Siemens maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn.
GroenLinks053 RT @CedericDuboisch: Wat? Heb je @denieuwsbv gemist met @BasEickhout? Geen nood! Want hier is de podcast! https://t.co/IZMJpnjLzd #COP23
GroenLinks053 RT @urgenda: Wat een goed nieuws: Internationaal treinverkeer wordt goedkoper om te concurreren met luchtvaart #hetkanwel https://t.co/Y8Z
GroenLinks053 Enschede regenboogstad: Stem op een van de 5 kunstwerken voor het Hoedemakerplein en win een dinerbon voor 2 person… https://t.co/HGUS9t6phW
GroenLinks053 Tijdens de #raad053 afgelopen maandag, zijn de volgende moties van GroenLinks Enschede aangenomen! 😀😀😀 lees ze hier… https://t.co/GPTD8ii7MK
GroenLinks053 RT @groenlinks: De herindelingsverkiezingen staan voor de deur. Deze maandag, 20 november, gaat @jesseklaver erover in gesprek met @PALGroe
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents…
GroenLinks053 RT @RobinWessels75: @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamh
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Dank! De mogelijkheid stond al in de subsidieverordening, maar werd niet benut. Goed dat dit nu wel gaat gebeuren!
RobinWessels75 @hansvanagteren neemt voorstel van #GroenLinks over om in #Twente meer samen te werken voor behoud van kwaliteit Twents #landschap #raad053
RobinWessels75 @eelcoeerenberg raadt voorstel van #GroenLinks aan om bij verlening van subsidies voorwaarden te stellen mbt #duurzaamheid #raad053

Volg ons!

 

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.