LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

GroenLinks scherp op uitwerking stadsdialoog vuurwerk

Als GroenLinks zijn we er erg blij mee dat de stadsdialoog over vuurwerk de 'vuurwerkimpasse' heeft doorbroken. Bij diverse jaarwisselingen mocht ik weer iets zeggen op de radio over de grote hoeveelheid overlastmeldingen in Enschede. Herhaalde pogingen van GroenLinks om de gemeente in beweging te brengen hier iets aan te doen troffen geen doel. Inwoners blijken er anders tegenaan te kijken dan de politiek in de afgelopen jaren. En dát heugelijke feit moet nu op een goede manier in daden worden omgezet.

Lees meer...

Campagnepand of beter gezegd campagnehonk GroenLinks Enschede beschikbaar

We hebben voor onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 in Enschede behoefte aan een centrale plek waar we overdag kunnen werken aan de campagne en waar we ons campagnemateriaal kunnen opslaan. Deze plek dient in het centrum van Enschede te liggen en ook beschikbaar te zijn als uitvalbasis voor de acties die wij in de campagne gaan voeren en als plek om met een aantal mensen te kunnen vergaderen. Deze plek - ons campagnehonk - hebben we gevonden in de HUB Twente, het voormalige SLO gebouw aan het begin van de Boulevard en met de ingang  aan de Beltstraat (busbaan).

Lees meer...

Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie donderdag 11 januari 2018 

De nieuwjaarsreceptie van onze afdeling Enschede/Haaksbergen zal op donderdag 11 januari 2018 vanaf 20:00 uur gehouden worden in Het Paradijs aan de Nicolaas Beetsstraat 48 in Enschede. Naast de gebruikelijke nieuwsjaartoespraak van onze voorzitter gebruiken we deze gelegenheid tevens als officiële start voor onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. We zullen daar nader ingaan op de plannen en acties die we voor deze campagne hebben bedacht.

Lees meer...

Gemeente moet zich beter aan de regels houden

Ik had een Euro meegenomen naar de begrotingsraad, omdat ik deze graag aan de begroting wilde toevoegen als symbool voor rechtszekerheid. Er is eigenlijk geen extra geld nodig om te zorgen dat de gemeente zich aan juridische kaders houdt - juristen zijn er genoeg binnen de gemeente - maar toch gebeurt dit niet altijd. Zodoende wilde ik rechtszekerheid een eigen plek geven op de begroting.

Lees meer...

Jeugdzorg nog lang niet uit de gevarenzone

De financiële tekorten op de jeugdzorg lopen harder op dan verwacht. Afgelopen zomer werd al bekend dat Enschede zo’n drie miljoen tekort kwam op de jeugdzorg, maar in de aanloop naar de programmabegroting bleek dat het tekort nog dit jaar oploopt naar ruim zes miljoen. GroenLinks was opgelucht met de keuze van het college om ondanks dit extra tekort, in de programmabegroting niet opnieuw te bezuinigingen op de kwetsbare jeugdzorg. Desalniettemin zal er de komende tijd goed moeten worden gekeken naar de toekomst van de jeugdzorg. GroenLinks vindt het daarbij van groot belang dat kinderen en jongeren tijdig de juiste zorg blijven krijgen.

Lees meer...

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.