Fractieleden

  • Jelle Kort

    Fractievoorzitter Portefeuille Bestuur & Middelen, Economie & werk, Dienstverlening Commissies Stadsdeel Centrum, Rekeningencommissie, Regioraad

  • Robin Wessels

    Portefeuille Stedelijke ontwikkeling, Leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid Commissies Stadsdeel Noord, Stadsdeel Oost, raadswerkgroep Duurzaamheid

  • Anita Sempel

    Portefeuille Zorg & Welzijn, Opgroeien & Ontwikkelen, Cultuur Commissies Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid, Rekenkamercommissie

Amendement zwembad De Brug

Amendement ingediend in de raadsvergadering van 27 juni 2016
Amendement ingediend door GL, SP
Amendement verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 27 juni 2016, besprekende het raadsvoorstel “Taakstelling zwembaden en sportaccommodaties”,
 
Constaterende dat
 
• het college voorstelt zwembad De Brug per schooljaar 2017 – 2018 te sluiten.
• het college voorstelt het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede) en het principebesluit te nemen te investeren in een nieuw zwembad.
• met de sluiting van zwembad De Brug het zwemwater in Enschede onder de gebruikelijke vuistregel van 1m2 per 100 inwoners komt te liggen.
 
Overwegende dat
 
• het niet verstandig is te beslissen een zwembad te sluiten alvorens er een onderbouwd voorstel ligt over een nieuw te bouwen zwembad.
 
Besluit
 
beslispunt 3 van het raadsvoorstel te veranderen in: “Om uiteindelijk een kwaliteitsimpuls te geven aan het zwemwater en te voldoen aan de financiële opgave in te stemmen met:
- het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede)
 
Draagt het college op
 
Na 1 januari 2018 met een voorstel te komen over het nieuw te bouwen zwembad en  sluiting van zwembad De Brug.

Recente tweets

GroenLinks053 Artikel: 'Hoe verder met diftar en afvalscheiding?' - @RobinWessels75 in #LinksVoor: https://t.co/oQ2gT7LACo #groenlinks #enschede #raad053
20hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 Artikel: 'Wantrouwen in het sociaal domein' door @AnitaSempel in #LinksVoor : https://t.co/dA1aoCQxCy - #groenlinks #enschede #raad053
20hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
AnitaSempel Plastic afval scheiden helpt bar weinig, maar ermee stoppen nog minder https://t.co/q8W85nTgjy via @volkskrant
GroenLinks053 RT @LLinkLLink: HELP MEE OM MET ELKAAR 100.000 BIJENSTRUIKEN TE PLANTEN https://t.co/ySMIUwQ8Ds @Bijenkweker @Bijenlint @HermansHoning #bi
GroenLinks053 RT @groenlinks: We moeten ouderen 24 uur per dag goede zorg bieden. Daarom wil @CorinneEllemeet aparte ouderenposten voor senioren. https:/…

Volg ons!

 

Geschreven door Anita

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.